Med KOZMOZ™ fasadbeklädnad ger du din fastighet ett attraktivt och unikt yttre.

Projekt Ädelmetallen Jönköping

Beställare: ADIB Industribyggen.
År: 2012.
Omfattning: 80 m2


ADIB Industribyggen uppförde under2012 en ny fastighet på Ljungarumsindustriområde i Jönköping. Här valde man att liva upp fasadenmed släta kassetter i färgglada kulörer. Hyresgäst är SELGA (ELgrossist)