Med KOZMOZ™ fasadbeklädnad ger du din fastighet ett attraktivt och unikt yttre.

Pilotprojekt Diac

Här visar vi underlag och ritningar på vår egen fastighet i Jönköping på totalt 6000 m2,där delar av fasaden ska uppdateras med KOZMOZ™ fasadsystem.